Konflikt rosyjsko – czeczeński

Na początku lat 90 ubiegłego wieku i przez całą dekadę, świat żył konfliktem, który na zawsze zmienił postrzeganie Europy Środkowo-Wschodniej, oraz potwierdziło zarówno militarny potencjał Rosji, jak i jej cele w obszarze stosunków międzynarodowych. Mowa tu o konflikcie rosyjsko-czeczeńskim.

Geneza konfliktu

 W 1991 roku jedna z byłych radzieckich republik zdecydowała się głosić niepodległość wbrew decyzji władz Rosyjskich. Republika Rosyjska uznała, iż pomimo braku kontroli swoich sił na terenie czeczeni, jest to dalej integralna część terytorium rosyjskiego. Czeczenia uznając się za niepodległy naród, powołała rząd oraz ustanowiła Dżohara Dudajewa prezydentem Czeczeni. W ramach niezadowolenia tym przebiegiem sprawy, Rosja wysłała pierwszy turnus żołnierzy w 1994 roku, których zadaniem było obalenie rządu oraz zmuszenie rebeliantów do uznania wyższości i zależności od Rosji. Separatyści czeczeńscy jednak w dzielny sposób postawiły opór, a skutkiem ich działań było wycofanie się rosyjskiego wojska z terenu Czeczeni. Pomimo tego, że Rosja nie uznała tego za konflikt z niepodległym krajem a jedynie za tłumienie buntu terrorystów, w 1996 roku zdecydowano się na podpisanie porozumienia, który na 5 lat odłożył oficjalne ustanowienie statusu Czeczeni. Na przestrzeni kilku lat walki nie ustawały, co spowodowało eskalację konfliktu w 1999 roku.

Przebieg całego konfliktu

W połowie sierpnia 1999 roku siły rosyjskie rozpoczęły nalot bombowy na republikę Czeczeni. Powodem powrotu do konfliktu zbrojnego były między innymi oskarżenia o to, jakoby Czeczeńscy separatyści dokonywali sabotażu w postaci podkładanie materiałów wybuchowych w rosyjskich budynkach. Był to najkrwawszy moment całego konfliktu, ze względu na śmierć wielu cywilów w trakcie nalotów bombowych, przy których używany był również gaz bojowy. Po zajęciu przez Rosjan stolicy Czeczeni, separatyści kontynuowała walkę w postaci wojny partyzanckiej, atakując z zaskoczenia rosyjskie transporty zaopatrzenia, budynki administracyjne oraz małe grupki żołnierzy. Pomimo oficjalnej wersji Moskwy, według której w całkowicie udało zapanować nad zbuntowaną Republiką, przez wiele lat czeczeńscy separatyści dokonywali buntów oraz ataków na Rosję.

Skutki oraz liczba ofiar konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego

Konflikt, który rozpoczął się w 1993 roku trwa po dziś dzień. Choć działania wojenne na tym terenie nie są już tak zaktywizowane jak w przeszłości, wciąż istnieją przesłanki, ku którym można stwierdzić, iż na terenie republiki Czeczeni dochodzi do aktów agresji polegających na wzajemnych starciach, torturach oraz więzieniu żołnierzy armii przeciwnej. Szacuje się, iż konflikt w całości mógł pochłonąć nawet 50 tysięcy ofiar, z czego w większości byli to cywile czeczeńscy oraz rosyjscy. Do dzisiaj oficjalne liczby nie zostały w żaden sposób potwierdzone. Po latach wielu ekspertów zauważa, iż geneza konfliktu dotycząca niepodległości Czeczeni nie była najważniejszą kwestią zapalną. Rosja starała się również przejąć kontrolę nad rurociągami ropy naftowej, które biegły na terenie Czeczeni.