Ukryte oblicza wiary – wszystkie religie mają wspólny początek

Jakie jest pochodzenie religii?

W całej historii wiara i praktyka religijna były ważną częścią społeczeństwa, zajmującą się wyjaśnianiem nieznanych zjawisk i tego, co nieoczywiste i niepoznane. Współcześnie chrześcijaństwo, islam, judaizm, hinduizm i buddyzm są pięcioma najważniejszymi religiami świata, chociaż istnieje wiele innych wyznań. Wszystkie te religie nie pojawiły się znikąd. W pewnym momencie historii istoty ludzkie zaczęły praktykować pewnego rodzaju wierzenia. Skąd wzięła się potrzeba życia duchowego? Na to pytanie odpowiemy analizując ukryte oblicza wiary. Trudno ustalić, w którym momencie ewolucji człowieka zaczęły się pojawiać przekonania religijne. Nie można z całą pewnością określić, kiedy powstały pierwsze zorganizowane religie, ponieważ ich pochodzenie sięga prawdopodobnie prehistorii. Można powiedzieć, że pierwsze wierzenia religijne poprzedzają ekspansję naszego gatunku.

Co łączy różne religie świata?

Naukowcy twierdzą, że już nasi neandertalscy krewni wykonywali rytualne pochówki, co pokazuje istnienie poczucia śmierci i troski o to, co się potem wydarzy. Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest rozważenie tego, co umożliwia myśl religijną. W tym sensie konieczne jest posiadanie szeregu podstawowych zdolności umysłowych: konieczna jest pewna zdolność do myślenia abstrakcyjnego, wykrywanie czynników sprawczych i zdolność do tworzenia złożonych skojarzeń. Uważa się, że wiara mogła powstać albo jako korzystna adaptacja, która została zachowana przez dobór naturalny (ponieważ pozwala na tworzenie grupy i spójność, która ułatwia przetrwanie i rozmnażanie się) lub jako efekt uboczny pojawienia się umiejętności poznawczych, jak wspomniano wcześniej. Innym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest fakt, że religie często zawierają różne typy przekonań, przy czym niektóre z nich występują częściej niż inne. Animizm, przekonanie o istnieniu siły życiowej lub duszy we wszystkich zwierzętach, roślinach, a nawet wypadkach geologicznych i zjawiskach przyrodniczych, posiadających własną wolę, jest najbardziej rozpowszechnionym i starożytnym typem wierzeń religijnych. Ten typ służy jako podstawa do dalszego rozwoju wiary w to, co nadprzyrodzone lub mistyczne. Zaraz po tym jest wiara w życie pozagrobowe, które jest uważane za jeden z najczęstszych i najstarszych aspektów religii. W tym celu niezbędne jest pojęcie duszy lub czegoś, co istnieje po śmierci, a do tego konieczne jest, aby animizm istniał wcześniej. Następnie można dostrzec pojawienie się osoby wyjątkowej, która posiada nadprzyrodzone zdolności, umożliwiając kontakt z osobami spoza świata lub z samym Bogiem. Stąd szaman, a później instytucja duchowna. Wreszcie wiara w bogów, którzy mogą patrzeć na nas i wpływać na nasze życie. Są to wspólne, choć na pierwszy rzut oka ukryte oblicza wiary.

Religia czasów starożytnych

Możemy znaleźć mnóstwo innych wspólnych elementów religijnych, poza wymienionymi powyżej, charakterystycznych dla wielu wierzeń – stosowanie podczas ceremonii świec, kadzideł, wody święconej czy wizerunków świętych. W tym kontekście spójrzmy na wierzenia jednej z najbardziej rozwiniętych cywilizacji z czasów starożytnych. Sumerowie, zamieszkujący położony niegdyś na współczesnym Bliskim Wschodzie Sumer, uznawani są za największy z ludów starożytności. Była to wysoce rozwinięta cywilizacja, biorąc pod uwagę dostępne wówczas technologie. Oprócz rozwoju jednej z pierwszych form pisma, wnieśli oni także wielki wkład w rozwój astronomii. Ale to nie wszystko. Sumeryjskie mity, pełne lekcji moralnych i analogii z życiem w społeczeństwie, mogłyby być stosowane we współczesnym świecie. Bogowie byli reprezentowani w sposób hierarchiczny i byli honorowani poprzez rytuały odprawiane w świątyniach uważanych za miejsca święte. Bogów uważano za odpowiedzialnych za siły natury, takie jak ziemia, woda, niebo czy ogień. Rzeźby i obrazy przedstawiały bogów przypominających ludzi. Jak możemy zauważyć, już w czasach starożytnych pojawiły się charakterystyczne rytuały i wierzenia, które do dziś praktykowane są w kościołach i świątyniach na całym świecie.

Wszystkie religie wywodzą się z jednej

Mogłoby się wydawać, że współczesne religie różnią się od siebie. Ukryte oblicza wiary pokazują nam jednak co innego. Gdyby wyeliminować pewne cechy, które pojawiły się wraz z rozwojem wierzeń i sięgnąć do korzeni, okazałoby się, że większość religii posiada wiele cech wspólnych. Warto dodać, że ludy praktykujące pierwotne wierzenia funkcjonowały daleko od siebie, jednak ich wyobrażenia religijne były do siebie bardzo podobne. Podobieństwo między wieloma elementami różnych religii świata może być dowodem na to, że wierzenia nie pojawiły się niezależnie od siebie, a ich źródło musiało mieć wspólny początek.